YFLD

CategoriesActivities

EVENTI FINAL “TЁ RINJTЁ PЁR DEMOKRACINЁ LOKALE”

Përshkrimi Të nderuar kolegë, Shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare, me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Europës, ka ndërmarrë nismën “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” me synim informimin dhe fuqizimin e të rinjve në themelimin e këshillave rinor vendor si dhe rritjen e kapaciteteve të tyre për një angazhim me aktiv dhe […]

CategoriesActivities

Advocacy Game

Përshkrimi Pjesë e aktiviteteve të iniciativës “Të rinjtë për Demokracinë Lokale” është edhe zhvillimi i një mini teatri të titulluar “Loja e Advokimit” ku të rinjtë e trajnuar gjatë Akademisë së Demokracisë Lokale kanë zhvilluar gjatë muajit Janar 2023. Të ndarë në grupe dhe në role ata kanë përcjellur mesazhe tek miqtë e tyre bazuar […]

CategoriesActivities

Information Points

Description The last months of 2022 have found us again with the young people of the city of Kavaja, where together with the members of the Local Youth Council and the young people of high schools, we have developed an awareness campaign regarding the active participation of young people in decision-making and the importance of including them to improve democracy [...]

CategoriesActivities

Academy of Local Democracy

Description What is better than informing young people about their democratic rights? Young people who undertake concrete actions to empower themselves and to adequately represent the voice of young people in local authorities. This was the main message with which we successfully concluded the cycle of the Democracy Academy [...]

CategoriesActivities

"Youth for Local Democracy" Launch Event

Description "The greatest blessing we have in democracy is FREEDOM" Based on this principle, today in Kavajë Municipality we held the launch event of the initiative "Youth for Local Democracy". In recent years, as a result of the pandemic and global challenges, it seems that democracy has suffered regression in many countries of the world. In developing countries, the impact […]

CategoriesActivities

Call for Participants in the Academy of Local Democracy

Description Are you a young person living in Kavaja municipality? Are you a member of the Local Council of Kavaja? Want to learn more about local democracy? Then this opportunity is right for you! Udhëtim i Lirë Association-Liberi di Viaggiare within the initiative "Young People for Local Democracy" has opened the call for participants in the Academy [...]

CategoriesActivities

Youth for Local Democracy 

Description Youth for Local Democracy is the newest initiative undertaken by the association Udhëtim i Lire - Liberi di Viaggiare with the full support of the European Youth Foundation of the Council of Europe. Since Youth is one of the three fundamental pillars of our work, this project targets exactly this age group. This initiative aims to empower […]

en_GB