YFLD

Na kontaktoni në: +(355) – 69 572 0494
CategoriesAktivitete

EVENTI FINAL “TЁ RINJTЁ PЁR DEMOKRACINЁ LOKALE”

Përshkrimi Të nderuar kolegë, Shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare, me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Europës, ka ndërmarrë nismën “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” me synim informimin dhe fuqizimin e të rinjve në themelimin e këshillave rinor vendor si dhe rritjen e kapaciteteve të tyre për një angazhim me aktiv dhe […]

CategoriesAktivitete

Advocacy Game

Përshkrimi Pjesë e aktiviteteve të iniciativës “Të rinjtë për Demokracinë Lokale” është edhe zhvillimi i një mini teatri të titulluar “Loja e Advokimit” ku të rinjtë e trajnuar gjatë Akademisë së Demokracisë Lokale kanë zhvilluar gjatë muajit Janar 2023. Të ndarë në grupe dhe në role ata kanë përcjellur mesazhe tek miqtë e tyre bazuar […]

CategoriesAktivitete

Pikat e Informimit

Përshkrimi Muajt e fundit të 2022 na kanë gjetur sërisht me të rinjtë e qytetit të Kavajës ku së bashku me anëtarët e Këshillit Rinor Vendor dhe të rinjtë e gjimnazeve kemi zhvilluar një fushatë sensibilizimi lidhur me pjesëmarrjen aktive të të rinjve në vendimarrje dhe rëndësinë e përfshirjes së tyre për të përmirësuar demokracinë […]

CategoriesAktivitete

Akademia e Demokracisë Lokale

Përshkrimi Çfarë është më mirë se informimi i të rinjve për të drejtat e tyre demokratike? Të rinj që ndermarrin aksione konkrete për të fuqizuar vetën e tyre dhe për të përfaqësuar denjësisht zërin e të rinjve pranë autoriteteve lokale. Ky ishte mesazhi kryesor me të cilin përmbyllëm me sukses ciklin e Akademisë së Demokracisë […]

CategoriesAktivitete

Eventi Lançues “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale“

Përshkrimi “Bekimi më i madh që kemi në demokraci është LIRIA” Mbi këtë parim kemi zhvilluar sot në Bashkinë Kavajë eventin lançues të iniciativës “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale”. Vitet e fundit, si pasojë e pandemisë dhe sfidave globale duket se demokracia ka pësuar regres në shume vende të botës. Në vendet në zhvillim, impakti […]

CategoriesAktivitete

Thirrje për Pjesëmarrës në Akademinë e Demokracisë Lokale

Përshkrimi Je një i ri që jeton në bashkinë Kavajë? Jë anëtar i Këshillit Vendor të Kavajës? Dëshiron të mësosh më shumë mbi demokracinë lokale? Atëherë kjo mundësi është e duhura për ty! Shoqata Udhëtim i Lire-Liberi di Viaggiare në kuadër të iniciativës “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” ka hapur thirrjen për pjesëmarrës në Akademinë […]

CategoriesAktivitete

Të Rinjtë për Demokracinë Lokale 

Përshkrimi Të Rinjtë për Demokracinë Lokale është iniciativa me e re e ndërmarrë nga shoqata Udhëtim i Lire-Liberi di Viaggiare me suportin e plote te Fondacionit Rinor Europian të Këshillit të Europës. Duke qenë se Rinia përbën nja nga tre shtyllat themeltare të punës sone, ky projekt targeton pikërisht këtë grupmoshë. Kjo iniciativë synon fuqizimin […]

sq