YFLD

CategoriesOnline campaign

Përse programet që targetojnë fuqizimin e të rinjve janë të domodoshme për demokracinë lokale?

Përshkrimi Sipas të rinjve, programet që targetojnë fuqizmin e të rinjve në Bashkinë Kavajë janë të pakta. Ata shprehen se këto programe janë shume të domosdoshme në mënyrë që të krijojnë hapsira dhe mundësi të reja për zhvillimin e kapaciteteve dhe aftësive të të rinjve. Por cilat janë arsyet kryesore që të rinjtë evidentojnë për […]

CategoriesOnline campaign

Sfidat e punësimi të të rinjve në Bashkinë Kavajë

Përshkrimi Punësimi i të rinjve është një ndër sfidat kryesore që ata hasin për të ndërtuar jetën e tyre në Shqipëri dhe njëkohësisht një ndër shtysat kryesore që të rinjtë emigrojnë jashtë vendit. Gjatë zhvillimit të Akademisë së Demokracisë Lokale, të rinjtë e Kavajës kanë evidentuar pikërisht këtë çështje si një ndër sfidat kryesore që […]

CategoriesOnline campaign

Mungesa e Mirëmbajtjes së Parkut për të rinjtë

Përshkrimi Një tjetër problematikë që te rinjtë kanë evidentuar në bashkinë Kavajë është mungesa e një parku dhe hapsirave rekreative në qytetin e tyre. Parku i qytetit është një ndër iniciativat që ju është premtuar të rinjve që në vitin 2019 pas zgjedhjeve lokale por ende ky projekt nuk ka përfunduar. Kjo fushatë informimi është […]

CategoriesActivities

Information Points

Description The last months of 2022 have found us again with the young people of the city of Kavaja, where together with the members of the Local Youth Council and the young people of high schools, we have developed an awareness campaign regarding the active participation of young people in decision-making and the importance of including them to improve democracy [...]

CategoriesOnline campaign

Përse duhet një qendër rinore në qytetin e Kavajës?

Përshkrimi Pas diskutimeve dhe punëve në grupe, të rinjte e qytetit të Kavajës kane evidentuar sfidat dhe barrierat kryesore që pengojnë angazhimin aktiv të të rinjve ne vendimarrje dhe përfshirjen e tyre në kauza sociale. Një ndër problematikat kryesore që ata kanë evidentuar ka të bëjë me mungesën e infrastrukturës rinore në qytetin e Kavajës, […]

CategoriesOnline campaign

 Local Democracy

Përshkrimi Çfarë është demokracia lokale dhe si mund të rinjtë të kontribuojnë në mirëfunksionimin e saj? Të rinjtë pjesëmarrës të inciativës “ Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” pas zhvillimit të Akademisë për Demokracinë Lokale, kanë zhvilluar njohuritë dhe aftësite e tyre lidhur me ushtrimin e demokracisë lokale nëpërmjet metodave të edukimit joformal. Nëpërmjet aftësive të […]

CategoriesActivities

Academy of Local Democracy

Description What is better than informing young people about their democratic rights? Young people who undertake concrete actions to empower themselves and to adequately represent the voice of young people in local authorities. This was the main message with which we successfully concluded the cycle of the Democracy Academy [...]

CategoriesOnline campaign

 Advokimi dhe Lobimi

Përshkrimi Advokimi dhe Lobimi janë dy element thelbesore në ushtrimin e demokracisë dhe parimit të llogaridhënies kundrejtë institucioneve qeveritare. Por çfarë përfshijnë ato konkretisht? Dhe si mund të zhvillojmë një fushatë advokimi të suksesshme? Për më shumë ndiqni postimet informuese. Kjo fushatë informimi është përgatitur në kuadër të iniciativës “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” impelemntuar […]

CategoriesOnline campaign

Përceptimi i të rinjve për demokracinë në qytetin e Kavajës

Përshkrimi Mirefunksionimi dhe zbatimi i parimeve të demokracisë lokale janë shumë të rëndësishmë për nivelin e demokracisë së një vendi. Por çfarë mendojnë të rinjtë për demokracinë lokale në Bashkinë Kavajë? Kjo fushatë informimi është përgatitur në kuadër të iniciativës “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” impelemntuar nga shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare me suportin […]

CategoriesActivities

"Youth for Local Democracy" Launch Event

Description "The greatest blessing we have in democracy is FREEDOM" Based on this principle, today in Kavajë Municipality we held the launch event of the initiative "Youth for Local Democracy". In recent years, as a result of the pandemic and global challenges, it seems that democracy has suffered regression in many countries of the world. In developing countries, the impact […]

en_GB