YFLD

Na kontaktoni në: +(355) – 69 572 0494

Përshkrimi

Muajt e fundit të 2022 na kanë gjetur sërisht me të rinjtë e qytetit të Kavajës ku së bashku me anëtarët e Këshillit Rinor Vendor dhe të rinjtë e gjimnazeve kemi zhvilluar një fushatë sensibilizimi lidhur me pjesëmarrjen aktive të të rinjve në vendimarrje dhe rëndësinë e përfshirjes së tyre për të përmirësuar demokracinë lokale.

Ky aktivitet u zhvillua nga shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare, si pjesë e iniciativës “Të rinjtë për Demokracinë Lokale” me suportin e Fondacionit Rinor Europian të Këshillit të Europës.

Stay tuned….

#DemocracyHereDemocracyNow #youtheforlocaldemocracy#BashkiaKavaje #EyfCoE #Youth #Democracy #HumanRights #youthempowerment #youthdurres #youthalbania #humanrights #youth #democracy #LocalDemocracy #EuropeanYouthFoundation

sq