YFLD

Na kontaktoni në: +(355) – 69 572 0494

Përshkrimi

Ky dokument politikash është bashkë-hartuar dhe konceptuar nga të rinjtë pjesëmarrës në iniciativën “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale”, ku pjesë e aktiviteteve dhe takimeve të zhvilluara në kuadër të këtij projekti kanë qenë jo vetëm të rinjtë e gjimnazeve dhe të rinjtë e qytetit të Kavajës por edhe anëtarë të Këshillit vendor pranë bashkisë Kavajë. Ky dokument ka lindur si nevojë e të rinjve për të parashtruar problematikat dhe rekomandimet e tyre përballë institucioneve lokale dhe aktorëve aktiv ne komunitetin e tyre.

Ky dokument politikash është hartuar nga shoqata “Udhëtim i Lirë”-Liberi di Viaggiare” në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” i cili mbështetet nga Fondacioni Rinor Europian me suportin e Këshillit të Evropës në kuadër të fushatës “Demokracia këtu/Demokracia tani”

Për të aksesuar dokumentin e plotë, klikoni këtu.