YFLD

Na kontaktoni në: +(355) – 69 572 0494

Përshkrimi

Fuqizimi i të rinjve është një proces ku të rinjtë inkurajohen të marrin përgjegjësinë për jetën e tyre. Ata e bëjnë këtë duke adresuar situatën e tyre dhe më pas ndërmarrin veprime për të përmirësuar aksesin e tyre në burime dhe për të transformuar vetëdijen e tyre përmes besimeve, vlerave dhe qëndrimeve të tyre . Fuqizimi i të rinjve synon të përmirësojë cilësinë e jetës. Fuqizimi i të rinjve arrihet përmes pjesëmarrjes në programet e fuqizimit të të rinjve

Në thelb të fuqizimit të të rinjve është besimi se të rinjtë janë të aftë për gjëra të pabesueshme. Kur të rinjtë ekspozohen ndaj ideve dhe mundësive frymëzuese dhe mjeteve për të ndërtuar besimin e tyre – ata mund të marrin përsipër gjithçka dhe gjithçka.

Një i ri i fuqizuar i njeh aftësitë, vetë-besimin dhe vlerën e tij. Ata ndihen mirë duke provuar gjëra të reja. Ata kanë besimin për të marrë rreziqe dhe janë të vetëdijshëm se dështimi është një hap drejt përparimit, jo një shenjë për t’u dorëzuar. Ata nuk i përdorin mendimet e të tjerëve si udhërrëfyes në jetë. Ata mbrojnë vlerat e tyre.

Forcimi i rëndësisë së fuqizimit të të rinjve si qytetarë aktivë, në mënyrë që ata të mund të gjallërojnë demokracinë, veçanërisht në nivel lokal, në një kontekst shumë të polarizuar ku vlerat demokratike kundërshtohen përmes rrjeteve të mediave sociale me disinformim dhe gjuhë të urrejtjes, që shpesh çon në krime me bazë urrejtjen, cenimin e demokracisë dhe prishja e kohezionit social. Në mbarë botën, të rinjtë po përpiqen të dëgjohen si qytetarë dhe po shtyjnë për demokraci, një aspiratë universale që siguron kushte të mira jetese dhe dinjitet për të gjithë.

Pjesëmarrja politike e të rinjve

  • Pjesëmarrja politike e të rinjve është një nga faktorët më të rëndësishëm në politikë. Nëse ata marrin pjesë, atëherë politikanët do të ndikohen për të vepruar për çështje të rëndësishme
  • Të rinjtë nuk duhet të dekurajohen nga votimi sepse pjesëmarrja e tyre në politikë ka një ndikim të rëndësishëm në të ardhmen e vendit tonë. Votoni herët; votoni shpesh!
  • Të rinjtë duhet të marrin një rol më aktiv në politikë.
  • Pjesëmarrja politike e të rinjve është thelbësore sepse ndihmon në formësimin e së ardhmes.
  • Nuk ka mënyrë më të mirë për të ndryshuar botën sesa ta bëni zërin tuaj të dëgjohet. Përdorni të drejtat tuaja politike dhe merrni pjesë në zgjedhje!

Pjesëmarrja Politike e të Rinjve në Pushtetet Vendore

  • Pjesëmarrja e të rinjve në qeverisjen vendore është thelbësore për të ardhmen e demokracisë.
  • Pjesëmarrja e të rinjve në pushtetin vendor është një faktor që ndikon në performancën e qeverisjes vendore.
  • Pjesëmarrja politike e të rinjve në qeverisjen vendore është domethënëse, sepse i jep fuqi brezit të ri që të marrë vendime drejtpërdrejt. Përveç kësaj, kjo do të vendosë themelet për të ardhmen e tyre duke mësuar për politikën dhe angazhimin qytetar në moshë të re.
  • Të rinjtë shpesh dekurajohen nga pjesëmarrja në qeverisje për shkak të procesit politik.
  • Pjesëmarrja politike e të rinjve është thelbësore për shumë arsye. Së pari, i lejon të rinjtë të vënë zërin e tyre në qeveritë lokale ku jetojnë dhe të dëgjohen nga ata që i kontrollojnë ata dhe vendimmarrës të tjerë brenda komunitetit të tyre.
sq